Corona Speeksel Sneltest

Ben je het zat om een wattenstaafje door je keel te duwen totdat je in tranen bent?
Dan is onze speeksel sneltest gemaakt voor jou
Onze speeksel sneltest is CE-IVD goedgekeurd en getest als zelftest.
Deze test is zo simpel dat iedereen hem zelf kan uitvoeren

De Corona speeksel sneltest is een niet-invasieve test waarbij speeksel wordt opgevangen in een opvangbuisje met extractiebuffer. Hiermee worden via een on-site inspectiemethode twee druppels van het monster op de testcassette aangebracht. Na 10-15 minuten geeft dit aan of iemand antigenen tegen COVID-19 in zijn of haar speekselmonsters heeft. De test hoeft niet door een getraind persoon te worden uitgevoerd. Het kan door iedereen worden gebruikt, en is dus ook voor privégebruik.FEATURES

  • Niet-invasief
  • Sensitiviteit 93,3% & specificiteit 99,5%
  • Makkelijk te gebruiken
  • Niks extra nodig
  • CE-IVD gekeurd

BENEFITS

  • SPEEKSEL ALS MONSTER. De manier van monster afname van deze kit maakt het super makkelijk en is niet-invasief. Het maakt de test gebruiksvriendelijk.
  • TER PLEKKE. Met deze kit is het mogelijk om overal een coronatest af te leggen.
  • MAKKELIJK. Door het simpele ontwerp kan iedereen de test afleggen.

Just like Abbott, Roche, and Quidel, this test is registered in Europe and in possession of a valid CE certificate. This test also meets the minimum requirements of the Spanish RIVM. The Lituo saliva test has now also been officially approved for domestic use in the Czech Republic by the Ministry of Health. And more countries (including Austria) are busy validating this easy quick test. In the Netherlands, the exemption for use as a self-test for consumers has been applied. Due to the non-invasive sample collection, the rapid test is also ideal for use on children, the elderly, persons with disabilities.

Goffin Molecular Technologies is not liable for incorrect use, storage, results, and explanation of the rapid test and any resulting calamities.


Deze test is net zoals Abbott, Roche en Quidel geregistreerd in Europa en in bezit van een geldig CE-certificaat. Ook voldoet deze test aan de minimum eisen van het Spaanse RIVM. De Lituo speekseltest is inmiddels ook in Tsjechië door het Ministerie van Volksgezondheid officieel goedgekeurd voor huishoudelijk gebruik. En meer landen (o.a Oostenrijk) zijn druk bezig met het valideren van deze gemakkelijke sneltest. In Nederland is de ontheffing voor gebruik als zelftest voor consumenten aangevraagd. Vanwege de niet-invasieve monsterafname is de sneltest ook ideaal voor gebruik bij kinderen, ouderen, personen met een handicap.


Goffin Molecular Technologies is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik, opslag, uitslag en uitleg van de sneltest en de eventueel daaruit voortvloeiende calamiteiten.

Fill in the form

and ask
us anything about our products

After completion, Goffin Molecular Technologies will contact you as soon as possible.