Epstein-Barr Virus PCR kit

Precise and fully traceable quantifiaction according to WHO 1st International Standard NIBSC 09/260

Heet Epstein-Barr Virus behoort tot de groep van de herpesvirussen en is ook wel bekend als humaan herpesvirus 4. EBV verspreidt zich voornamelijk via lichaamsvloeistoffen, met name via het speeksel. EBV kan infectieuze mononucleosis veroorzaken. Andere symptomen die bij een infectie van EBV op kunnen treden zijn vermoeidheid, ontstoken keel, opgezwollen klieren en een gezwollen lever. Geinfecteerde hebben 2 tot 4 weken lang last van de symptomen van EBV waarna het EBV inactief aanwezig is in het lichaam. 

EBV is ook de veroorzaker van de ziekte van pfeiffer. Het patroon van de symptomen bij een infectie is ook deels afhankelijk van de leeftijd van de geinfecteerde. Bij een infectie van kleine kinderen verloopt het vaak asymptomatisch or er zijn asymptypische verschijnselen zoals een longontsteking. Bij jongvolwassenen komt er vaak keelpijn en koorts bij kijken. Bij ouderen met een primaire infectie treedt er vaker geelzucht en hepatitis op. 

Om EBV te detecteren wordt.er gebruik gemaakt van detectie naar de antilichamen die EBV produceert bij een infectie. Op deze manier kan middels gebruik van de PCR kit zowel een actieve infectie als een latente infectie aangetoond worden. Antigenen waar voornamelijk op gedetecteerd wordt is IgG en IgM tegen het virus capside antigeen (=VCA) en antistoffen van het kernatntigeen van EBV (=EBNA). Hierdoor is onderscheid te maken tusen een acute infectie en een latente infectie. Op het moment dat de antistoffen EBVNA negatief zijn en VCA positief is er sprake van een acute infectie.

PRODUCT ADVANTAGES

 • W.H.O. STADNARD BASED QUANTIFICATION
  Precise and fully traceable quantificatoin according to WHO 1st International Standard NIBSC 09/260
 • SIMPLE LABORATORY WORKFLOW
  Easily combinable with other GeneProof PCR kits in one workflow
 • EASY-TO-USE CONCEPT
  Single tube Ready-to-Use Master Mix contains alle components for PCR amplification. No additional PCR reagents pipetting necessary
 • CONTAMINATION PREVENTION
  Ready-to-Use Master Mix contains Uracil-DNA glycosylase (UNG) and dUTPs eliminating possible carryover contamination
COMPATIBLE WITH A WIDE RANGE OF REAL-TIME PCR DEVICES
CE VID CERTIFED DIAGNOSTIC TEST

Fill in the form

and ask
us anything about our products

After completion, Goffin Molecular Technologies will contact you as soon as possible.