Corona Neus Swab Sneltest

Snel en betrouwbare resultaten?
Met deze COVID-19 Antigeen Detectie Kit heb je je resultaten in 10-15 minuten.
Deze sneltest is voor This rapid test is for orofarynx, nasopharynx en neusuitstrijkjes. Onze sneltest is CE-IVD goedgekeurd. 

De Corona neus swab sneltest is een test die nasopharynx-uitstrijkjes, oropharynx-uitstrijkjes en neusuitstrijkjes als monsters gebruikt. Deze kit maakt gebruik van de dubbele antilichaam-sandwich-methode om kwalitatief nieuw coronavirusantigenen in menselijke monsters te detecteren. De kit maakt gebruik van een colloïdaal gouden label die aan het anti-humaan coronavirus monoklonaal antilichaam 1 en 2, en aan het polyklonaal antilichaam geit-anti-muis IgG bind. Als het geteste monster positief is, bindt het antigeen in het monster aan het antilichaam 1 dat is gelabeld met colloïdaal goud. Het antigeen wordt gechromatografeerd naar het detectiegebied en bindt zich aan het voorgecoate anti-humane coronavirus monoklonale antilichaam 2 om een dubbel antilichaamsandwichcomplex te vormen, dat een rode kleur genereert.FEATURES

  • Resultaten binnen 15 minuten
  • Sensitiviteit 96,86% 
  • Specificiteit 99,47%
  • Makkelijk uit te voeren
  • Verder niks nodig
  • CE-IVD goed gekeurd

BENEFITS

  • NAUWKEURIG. De dubbele antigeenmethode geeft een hoge nauwkeurigheid.
  • TER PLEKKE. Met deze kit is het mogelijk om overal een coronatest af te leggen.

Just like Abbott, Roche, and Quidel, this test is registered in Europe and in possession of a valid CE certificate. This test also meets the minimum requirements of the Spanish RIVM. The Lituo rapid test has now also been officially approved for domestic use in the Czech Republic by the Ministry of Health. And more countries (including Austria) are busy validating this easy quick test. In the Netherlands, the exemption for use as a self-test for consumers has been applied. Due to the non-invasive sample collection, the rapid test is also ideal for use on children, the elderly, persons with disabilities.

Goffin Molecular Technologies is not liable for incorrect use, storage, results, and explanation of the rapid test and any resulting calamities.


Deze test is net zoals Abbott, Roche en Quidel geregistreerd in Europa en in bezit van een geldig CE-certificaat. Ook voldoet deze test aan de minimum eisen van het Spaanse RIVM. De Lituo sneltest is inmiddels ook in Tsjechië door het Ministerie van Volksgezondheid officieel goedgekeurd voor huishoudelijk gebruik. En meer landen (o.a Oostenrijk) zijn druk bezig met het valideren van deze gemakkelijke sneltest. In Nederland is de ontheffing voor gebruik als zelftest voor consumenten aangevraagd. Vanwege de niet-invasieve monsterafname is de sneltest ook ideaal voor gebruik bij kinderen, ouderen, personen met een handicap.

Goffin Molecular Technologies is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik, opslag, uitslag en uitleg van de sneltest en de eventueel daaruit voortvloeiende calamiteiten

Fill in the form

and ask
us anything about our products

After completion, Goffin Molecular Technologies will contact you as soon as possible.