Detectie van vier varianten DPYD voor 5-FU behandeling

PGX-5FU XL StripAssay

Vorig jaar heeft Goffin Molecular Technologies (GMT) de DPYD research onder aandacht gebracht. Maar door de stijgende interesse in dit onderzoek heeft GMT dit artikel nogmaals onder de loop genomen. Daarom deze repost over “Detectie van vier varianten DPYD voor 5-FU behandeling”.

Voor het bestrijden van kanker wordt er vaak chemotherapie ingezet. Eén belangrijk onderdeel bij de behandeling zijn de fluorpyrimidines (zoals 5-FU) die in combinatie met andere chemotherapeutische middelen wordt ingezet tegen verschillende soorten kanker. Hierbij speelt het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) een belangrijke rol in de afbraak van de toxische fluorpyrimidines. Echter door mutaties aan het DYPD-gen kan behandeling met fluorpyrimidines een verhoogd risico hebben op hevige bijwerkingen die in sommige gevallen zelfs fataal kunnen aflopen. Vandaar dat testen op de meest voorkomende mutatievarianten van het DYPD-gen  van cruciaal belang kan zijn voordat de behandeling met fluorpyrimidines wordt gestart.

PGX-5FU XL StripAssay

Fluoropyrimidines are widely used for the treatment of various solid tumors. The newly launched PGX-5FU XL StripAssay® covers the four most clinically important variants with therapeutic relevance for fluoropyrimidine treatment as recommended by the European Medicines Agency in April 2020. 

Fill in the form

and ask
us anything about our products

After completion, Goffin Molecular Technologies will contact you as soon as possible.