Tuberculose test van Capilia

De tuberculose test van Capilia biedt u een snelle en betrouwbare detectie van tuberculose

De Tuberculose test van Capilia is bedoelt voor snelle detectie van M. tuberculose. Tuberculose (tbc) is een chronische ziekte die wordt veroorzaakt door infectie met Mycobacterium tuberculosis. Het jaarlijkse aantal nieuwe tbc-gevallen is ongeveer 8,8 miljoen, en het aantal sterfgevallen door tbc is ongeveer 1,5 miljoen. Het aantal infecties door niet-tuberculeuze mycobacteriën (NTM) neemt de laatste jaren toe. NTM-symptomen kunnen vergelijkbaar zijn met die veroorzaakt door tuberculose. Het is van cruciaal belang om NTM-infecties te onderscheiden van tuberculose om de juiste behandeling te bepalen, omdat veel NTM resistent zijn tegen gewone antituberculeuze geneesmiddelen. De definitieve diagnose van tbc wordt gesteld door M. tuberculosis op te sporen uit een klinisch monster.

De resultaten voor de conventionele detectiemethode van het M. tuberculose-complex (inclusief de niacine-accumulatietest) vereisen doorgaans 4 tot 8 weken. Onlangs is een op nucleïnezuurprobe gebaseerde identificatiemethode ontwikkeld als een hulpmiddel voor snelle detectie van het M. tuberculosis-complex. Het vereist echter omslachtige bedieningsprocedures, speciale instrumenten / apparatuur en bekwame operators.

Capilia TB-Neo past een immunochromatografiemethode toe, die de MPB64-antigenen kan detecteren die specifiek door het M. tuberculosis-complex worden geproduceerd. Capilia TB-Neo is in staat om het M. tuberculosis-complex in bacteriële isolaten specifiek en met een hoge mate van gevoeligheid op te sporen en door een eenvoudige operatie snelle testresultaten te geven. Er zijn geen speciale instrumenten of apparatuur nodig.

Fill in the form

and ask
us anything about our products

After completion, Goffin Molecular Technologies will contact you as soon as possible.