Volledig automatisch blot apparaat de DYNABLOT Automatic

De DYNABLOT Automatic is een systeem dat het blot proces volledig automatisch maakt
met monsters die worden gepipetteerd en eindigt met het vastleggen van camerabeelden.
Alleen het inbrengen van monsters in primaire buizen en strips is vereist voor een operator.

dynablot automatic

Het volledig automatische blot apparaat “de DYNABLOT Automatic” is een systeem dat het blot proces volledig automatiseert, beginnend met het pipetteren van monsters en eindigt met het vastleggen van camerabeelden. Het instrument is aan de voorzijde uitgerust met reagentia peristaltische pompen voor eenvoudig gebruik en hantering. De pompen kunnen omgekeerd draaien. Het ondersteunt de functies “Antidrop” (geen druppels aan het uiteinde van de slang tijdens het doseren) en “Reagentia sparen” (afzuiging van dood volume terug naar reagensflessen na de laatste dosering). Het mengen van de stripinhoud tijdens de incubatie wordt ondersteund door de stripplaat te schommelen. Er kan worden gekozen voor lage, gemiddelde of hoge schudsnelheden. Gebruikte vloeibare media worden verwijderd door een geïntegreerde vacuümpomp en vervolgens naar een afvalfles met een niveausensor geleid. Alle reagensslangen kunnen eenvoudig worden vervangen.FEATURES

  • Een volledig geautomatiseerd instrument voor de immunoblot- en westernblot-assays
  • Automatisch pipetteren van monsters uit primaire buisjes
  • Strip beeldopname met de camera
  • Drogen van strips
  • Walk-away systeem
  • Gebruiksvriendelijke software voor eenvoudige en begrijpelijke bediening
  • Compacte instrumentafmetingen
  • Zeer stille werking is vriendelijk voor laboratoriumomgevingen.

BENEFITS

  • CAMERA. De foto’s worden strip voor strip gemaakt en opgeslagen.
  • AFGIFTE VAN MONSTER. Maximaal 44 posities in het primaire buizenrek.

Fill in the form

and ask
us anything about our products

After completion, Goffin Molecular Technologies will contact you as soon as possible.